Ulrik hjem

 

Ulrik Münster-Swendsen

Tanker og ideer omkring kultur og udvikling, og lidt mere om mig selv og mine erfaringer

 

- Supplement til ansøgning.

Det er muligt at få mere kultur for pengene, hvis man inddrager de rigtige samarbejdspartnere og det kreativevækstlag

Omverden

Kulturinstitutioner må udvikle sig i takt med det omkringliggende samfund - omverden - sammen med borgere, diverse brugere, erhvervsliv osv.

 

 

 

 

 

I en tid hvor ”de store fortællinger” ikke har så stor kraft, vil det være en drøm for mig, at tage ledelse i det fortsatte arbejdet med at skabe nye og spændende oplevelsesrum. Rum hvor folk kan mødes og få oplevelser sammen, og få en følelse af fællesskab. Og hvor brugerne får mulighed for at være medskabere af en ny fortælling. Forandring og udvikling er med til, at holde en kulturinstitution på sporet af, hvad kultur egentlig er. Dog ikke forandring for forandringens skyld eller for en hver pris…

Et kulturhus skal være en levende organisme, hvor kultur tilbydes men også hvor kultur opstår, og skabes.

Jeg har ambitioner om at skabe ”det moderne” kulturhus - kulturtilbud. Selvfølgelig uden at det går ud over, de traditioner som fungerer og giver mening.

Det er jo også dem som er fundamentet...

Relation gennem kommunikation

 

Relationen til brugerne er vigtig i kulturinstitutionernes arbejde. Vi vil gerne være ”tæt på”, og være brugernes sted. Derfor er kommunikationen et essentielt værktøj i arbejdet med at nå både nye og kendt målgrupper, og generelt i relationsarbejdet. Vi skal tænke strategisk når vi planlægger vores kommunikation. Vi må forstår og orientere os ud i alle de kanaler og berøringsflader der findes, online, offline, digitalt, personligt osv. Relation og kommunikation hænger sammen, uden kommunikation ingen relation.

 

 

 

Godt nyt for kulturen!

Kunst og kultur bliver igen vigtig for samfundets udvikling. Kunst og kultur vil ikke længere bare være "flødeskummen". Kunst og kultur bliver en vigtig del af vores selvforståelse, og er identitetsskabende.

Man taler nu i historisk perspektiv om den "3. æstetiske vending"

 

 

 

Min kreativitet har fulgt mig gennem hele mit liv, og jeg har stor erfaring fra musik og teaterbranchen med at udvikle ideer og skabe projekter.

Jeg har igangsat et udviklingsprojekt i Galaksen, hvor dagsordenen var at skabe et ”moderne” kulturhus. Et kulturhus, hvor brugere og foreninger er involverede og er med til at præge udviklingen. En brugerinddragelse skaber større forankring i lokalmiljøet, og tiltrækker flere brugere.